Online: Tryezë e rrumbullakët “Mësuesi dhe mësimdhënia online”, organizuar nga Universiteti i Elbasanit.

  • 04/03/2021
  • 10:00-10:45
  • MASR
  • Minstrja Evis Kushi, akademikë.
  • Minstrja Evis Kushi, akademikë.