Takim dhe bashkebisedim i Ministres se Financave dhe Ekonomise me biznese te vogla per problematkat e biznesit, ceshtjet fiskale dhe nxitjen e punesimit.

  • 04/03/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë
  • Pjesëmarrës të tjerë