Takim informues i Ministres së Financave dhe Ekonomisë, Znj. Anila Denaj, me përfaqësues të bizneseve për Lehtësitë Fiskale dhe Programet e Nxitjes së Punësimit.

  • 05/03/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë