Takim informues i Ministres së Financave dhe Ekonomisë me qytetarë.

  • 07/03/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë