Pjesëmarrje e Ministres së Financave dhe Ekonomisë, Znj. Anila Denaj, në Forumin e Dhomës Ekonomike të Gruas dhe BERZH për mbështetjen e gruas në sipërmarrje.

  • 04/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë
  • Pjesëmarrës të tjerë