Inspektim në Zyrën Rajonale të Inspektoriatit Shtetëror të Punës për ecurinë e veprimtarisë së punës. 

  • 04/03/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë