Inspektim në sipërmarrje fasone për zbatimin e ndryshimit të pagës minimale.

  • 08/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë
  • Pjesëmarrës të tjerë