Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të procesit të rindërtimit të banesave individuale, të dëmtuara nga fatkeqësia natyrore, tërmeti i datës 26 nëntor 2019

  • 03/03/2021
  • 10:30
  • Qarku Tirane
  • Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë