Interpelancë me ministren e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Milva Ekonomi.

Në fokus të kësaj interpelance do të trajtohen:

·         Përfitimi nga skema e mbështetjes me naftë për fermerët dhe vazhdimësia e skemës  edhe në vitet e ardhshme.

·         Skema të tjera kombëtare mbështetëse për bujqësinë, fondet respektive, përfituesit dhe planet e afërta për lançimin e skemës.

·         Shtyrja e afatit te aplikimit për skemën e naftës deri në datën 30 Mars 2021. 

  • 04/03/2021
  • 09:00
  • Online në formatin Webex
  • Ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Milva Ekonomi, Drejtoresha e Agjencisë për Dilalog dhe Bashkëqeverisje, Eridana Çano
  • Qytetarë të cilët kanë përfituar nga miratimi i udhëzimit.