Inspektim punimesh në rrugën e varrezave, Berdicë e Mesme.

  • 02/03/2021
  • 10.00
  • Rruga e varrezave, Berdicë e Mesme.
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Administratori, Përfaqësues të tjerë
  • Banorë