Fillimi i punimeve te nje banese me kosto  te ulet e cila do te ndertohet me fondet e vete Entit Kombetar te Banesave ne qytetin e Tropojes.

  • 08/03/2021
  • 10:00
  • Bajram Curri, Tropoje
  • Drejtori i Pergjithshem i EKB, Kryetari i Bashkise
  • Drejtori i Pergjithshem i EKB, Kryetari i Bashkise dhe pjesemarres te tjere