Vizitë dhe bashkëbisedim i Kryeministrit në objekte biznesi.

  • 02/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të kabinetit
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë