Takim virtual i Kryeministrit.

  • 03/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë