Takim me operatore turistik te qytetit

  • 01/03/2021
  • 12:30
  • Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres dhe pjesmarres te tjere