Bashkëbisedim i Kryeministrit me disa përfaqësues të bujqësisë në lidhje me problematika të ndryshme.

  • 04/03/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Përfaqësues të tjerë të bujqësisë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë