Inspektim punimesh rruga pranë Korpusit, Shkodër.

  • 01/03/2021
  • 12.00
  • Rruga pranë Korpusit, Shkodër.
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Përfaqësues të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë