Inspektim punimesh rruga pranë Servis Jubani, Shkodër.

  • 01/03/2021
  • 11.00
  • Rruga pranë Servis Jubani, Shkodër.
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Përfaqësues të tjerë
  • Përfaqësues të tjerë