Inspektim punimesh rruga e fshatit Shtoj, NjA Rrethina.

  • 01/03/2021
  • 10.00
  • Rruga e fshatit Shtoj, NjA Rrethina.
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Administratori, Përfaqësues të tjerë
  • Banorë