Inspektim i Kryeministrit për ecurinë e punimeve infrastrukturore në rindërtim.

  • 04/03/2021
  • Qarku Lezhë
  • Kryeministri, Pjesëtarë të tjerë të stafit
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë