Inspektim per mbarevajtjen e procesit te Skemes se Naftes ne Bujqesi/ Vizite ne subjekte bujqesore.

  • 04/03/2021
  • Qarku Fier
  • Ministri dhe te tjere
  • Ministri dhe pjesemarres te tjere