Inspektim per mbarevajtjen e procesit të Skemes se Naftes ne Bujqesi/ Vizite ne subjekte bujqesore.

  • 03/03/2021
  • Qarku Tirane, Qarku Elbasan, Qarku Korce
  • Ministri dhe te tjere
  • Ministri dhe pjesemarres te tjere