Takim informues me zonja që punojnë në sektorin e fasonerisë, për politikat e pagës minimale dhe mbështetjen për gruan.

  • 02/03/2021
  • Qarku Tiranë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë
  • Pjesëmarrës të tjerë