Inspektim i eurise se punimeve te rindertimit te banesave individuale

  • 02/03/2021
  • Thumane
  • Ministri i Rindertimit
  • Ministri i Rindertimit, kryetari dhe perfaqesues te bashkise, njesia zbatuese