Inspektim i ecurise se punimeve te rindertimit ne banesa individuale

  • 03/03/2021
  • Shijak
  • Ministri i Rindertimit
  • Ministri i Rindertimit, kryetari dhe perfaqesues te bashkise, njesia zbatuese