Inspektim i ecurise se punimeve te rindertimit ne disa kantiere

  • 04/03/2021
  • Lezhe
  • Ministri i Rindertimit
  • Ministri i Rindertimit, kryetari dhe perfaqesues te bashkise, njesia zbatuese