Inspektim i punimeve dhe ecurise se programit te rindertimit ne bashkine Kruje

  • 02/03/2021
  • Kruje
  • Ministri i Rindertimit
  • Ministri i Rindertimit, kryetari dhe perfaqesues te bashkise, njesia zbatuese