.

  • 28/02/2021
  • 18:00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari i Bashkise dhe pjesemarres te tjere
  • Kryetari i Bashkise dhe pjesemarres te tjere