.

  • 27/02/2021
  • 16:30
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari i Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë