Inaugurim sheshi rekreativ me lodra dhe terrene sportive

  • 26/02/2021
  • 11.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë