Inspektim punimesh në rrugë Safet Hoxha, Shkodër.

  • 25/02/2021
  • 11.00
  • Rruga Safet Hoxha
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Përfaqësues të tjerë
  • Përfaqësues të tjerë