Monitorim i situatës së përmbytjeve në territor dhe i vlerësimit të dëmeve.

  • 05/03/2021
  • 10.00
  • Fshati Obot, Ura Sadiçit
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Administratori
  • Banorë