Monitorim i situatës së përmbytjeve në territor dhe i vlerësimit të dëmeve.

  • 04/03/2021
  • 09.00
  • Zona e Hidrovorit në Dobraç.
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Pjesmarrës të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë, banorë