Monitorim i situatës së përmbytjeve në territor dhe i vlerësimit të dëmeve.

  • 03/02/2021
  • 10.00
  • Blloku i banesave pas By- Pass- it
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Pjesmarrës të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë, banorë