Inspektim i ambjenteve te reja te Doganes Vlore.

  • 25/02/2021
  • 13.00
  • Vlore
  • Ministrja e Financave dhe Ekonomise znj. Anila Denaj, Drejtori i Pergjithsshem i Doganave z. Genti Gazheli
  • Punonjesit e deges doganore