Ceremonia për dorëzimin e flamurit luftarak për Regjimentin e Operacioneve Speciale, në kuadër të ristrukturimit të Forcës Tokësore.

  • 04/03/2021
  • 11.00
  • Komanda e Forcës Tokësore, Zall-Herr, Tiranë
  • Ministri i Mbrojtjes, Niko Peleshi
  • Ministri i Mbrojtjes, personeli i Ministrisë së Mbrojtjes dhe i Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë