Shënim sqarues: Për shkak të ndryshimeve të paparshikuara në agjendën e Kryeministrit, aktivitetet të cilat janë raportuar më herët për tu zhvilluar në Qarkun Lezhë, në datën 26 Shkurt 2021, anullohen. Ditën e nesërme, Kryeministri do të zhvillojë të gjitha aktivitetet që janë raprortuar më herët për datën 27 Shkurt 2021, në Qarkun e Kukësit.

  • 26/02/2021
  • Qarku Kukës
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë
  • Kryeministri, Pjesëmarrës të tjerë