Inpektim punimesh rruga Gjon Shllaku, Shkodër.

  • 24/02/2021
  • 10.30
  • Rruga Gjon Shllaku
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Pjesmarrës të tjerë
  • Pjesmarrës të tjerë, banorë