Inspektim i punimeve ne  kopshtin “Met Hasa”.

  • 25/02/2021
  • 10.00
  • Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres dhe pjesmarres te tjere