Inaugurim Fusha Sportit tek pjesa qendrore e ish Fusha Aviacionit

  • 25/02/2021
  • 09.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë