Agjencia Kombëtare e Diasporës, në kuadër të rrjetëzimit të profesionistëve, do të zhvillojë takimin e mjekësisë në Diasporë në datën 24 shkurt 2021. Takimi do të zhvillohet nga Agjencia Kombëtare e Diasporës, me mbështetjen e Ministrit të Shtetit për Diasporën dhe Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Takimi është pjesë e  programit vjetor të Agjencisë Kombëtare të Diasporës, miratuar Vendimin e muajit dhjetor 2020 të Këshillit Drejtues të Agjencisë. 

  • 24/02/2021
  • 10.00
  • Hotel Plazza dhe Panel Online
  • Kryetar i Komisionit Parlamentar për Shëndetësinë, Z. Roshi, Ministër Shteti për Diasporën, Z. Majko, Zëvendëministër për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale, Znj. Rakacolli, President i Urdhërit të Mjekut, Z. Brahimaj, mjek nga diaspora etj.
  • Profesionistë të mjekësisë në Shqipëri dhe Diasporë