Inspektim punimesh rruga Imzot Zef Simoni, Shkodër.

  • 23/02/2021
  • 10.00
  • Rruga Imzot Zef Simoni, Shkodër
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, përfaqësues të tjerë, banorë
  • Përfaqësues të tjerë, banorë