Inspektim i Ministres së Financave dhe Ekonomisë, Zj. Anila Denaj, në fillimin e punimeve në banesat sociale, në zbatim nga Enti Kombëtar i Banesave.

  • 25/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë
  • Pjesëmarrës të tjerë