Inspektim i Ministres së Financave dhe Ekonomisë, Znj. Anila Denaj, për mbarimin e Punimeve në Degën Doganore Vlorë.

  • 25/02/2021
  • Qarku Vlorë
  • Ministrja Denaj, Pjesëmarrës të tjerë
  • Pjesëmarrës të tjerë