Inspektime te punimeve ne objekte arsimore

  • 23/02/2021
  • 10.00
  • Durres
  • Kryetarja e Bashkise Durres dhe te tjere
  • Kryetarja e Bashkise Durres dhe pjesmarres te tjere