Inspektim i ndricimit te kalase ne Shkoder

  • 02/03/2021
  • 11:00
  • Shkoder
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, të tjerë.