Në datën 9 shkurt 2021, Guvernatori i Bankës së Shqipërisë mori pjesë në Konferencën Shkencore “Pandemia dhe rimëkëmbja – strategjitë e përballjes dhe pritshmëritë”, organizuar nga Kuvendi i Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë.

https://www.bankofalbania.org/Shtypi/Njoftimet_per_shtyp/Mbi_pjesemarrjen_e_Guvernatorit_Sejko_ne_Konferencen_Shkencore_Pandemia_dhe_rimekembja-strategjite_e_perballjes_dhe_pritshmerite.html

  • 09/02/2021
  • 16:00
  • Kuvendi i Shqipërisë dhe Akademia e Shkencave të Shqipërisë.
  • Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, z. Taulant Balla,, Kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi, Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë, Milva Ekonomi, Ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Akademik i Asociuar Adrian Civici, Prof. As. Dr. Selami Xhepa, Prof. Dr. Besnik Baraj, deputet, Prof. As. Dr. Eglantina Gjermeni, deputete, Ilir Beqaj, Kryetar i Komisionit të Veprimtarive Prodhuese, Akademik Shaban Sinani, Dr. Ulsi Manja, Kryetar i Komisonit për Çështjet Ligjore, Prof. Dr. Vasilika Hysi, Zëvëndëskryetare e Kuvendit, Prof. Dr. Enver Roshi, Kryetar i Komisionit për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë,
  • Kryetari i Kuvendit, z. Gramoz Ruçi, z. Taulant Balla,, Kryetari i Akademisë së Shkencave, akademik Skënder Gjinushi, Gent Sejko, Guvernator i Bankës së Shqipërisë, Milva Ekonomi, Ministre e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Akademik i Asociuar Adrian Civici, Prof. As. Dr. Selami Xhepa, Prof. Dr. Besnik Baraj, deputet, Prof. As. Dr. Eglantina Gjermeni, deputete, Ilir Beqaj, Kryetar i Komisionit të Veprimtarive Prodhuese, Akademik Shaban Sinani, Dr. Ulsi Manja, Kryetar i Komisonit për Çështjet Ligjore, Prof. Dr. Vasilika Hysi, Zëvëndëskryetare e Kuvendit, Prof. Dr. Enver Roshi, Kryetar i Komisionit për Punën, Çështjet Sociale dhe Shëndetësinë,