Inspektim punime në rrugën e “Korpusit”, Shkodër.

  • 01/03/2021
  • 09.00
  • Blloku i banimit tek “Korpusi” Shkodër qytet
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, banorë
  • Banorë