Monitorim i situatës së përmbytjeve në territor dhe i vlerësimit të dëmeve.

  • 02/03/2021
  • 08.30
  • Shirq, NjA Dajç
  • Kryetari i Bashkisë Shkodër, Administratori, banorë
  • Banorë