Inspektim i punimeve për ndërtim shkolle “Qazim Turdiu”

  • 23/02/2021
  • 09.00
  • Qarku Tiranë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë
  • Kryetari Bashkisë dhe pjesëmarrës të tjerë