Shpallja e Kandidimit ne UNESCO

  • 02/03/2021
  • 11:00
  • Fototeka Marubi, Shkodër
  • Ministri i Kulturës.
  • Ministri i Kulturës, të tjerë.